POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ IM. KAZIMIERZA STASZEWSKIEGO W PABIANICACH

Biuro:
Ul. Traugutta 2
95 - 200 Pabianice
Godziny otwarcia: 10.00 - 17.00

Telefony:
TEL/FAX: 0 42 215 59 46
GSM: 0 502 556 221

E-mail:
biuro@pabianice.pttk.pl
pttkpabianice@onet.eu

NIP: PL 731-000-69-92
REGON: 470556970
PA-CO-BANK: 33878800090014873120060004

ZEZWOLENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO NA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNĄ NR 41/99
POLISA UBEZPIECZENIOWA
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH T.U.Z.
AC 0016054