Wydawnictwa książkowe, odznaki i foldery jakie można u nas nabyć

Odznaki / Książeczki / Regulaminy

Odznaka Krajoznawcza Szlakiem Bojowym 15 Pułku Piechoty "Wilków"
wszystkie stopnie

cena: 8 zł

Odznaka Krajoznawcza Śladami Św. Maksymiliana Kolbego
wszystkie stopnie
cena odznaki: 7 zł cena książeczki: 4 zł
Odznaka Krajoznawcza Województwa Łódzkiego
wszystkie stopnie

cena: 7 zł

Odznaki i Książeczki Turystyki Kwalifikowanej
pieszej, górskiej, kolarskiej, żeglarskiej, turysta przyrodnik
wszystkie rodzaje i wszystkie stopnie
cena odznaki: 8 zł cena książeczki: 4 zł

Książki

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Śladami świętego Maksymiliana po Pabianicach

cena: 2 zł

Opis:
oprac. trasy i tekstu J. Łacwik - Becht, oprac. części kartograficznej K. Lisiewicz, zdjęcia W. Becht, przygotowanie opisowe K. Dumka: Śladami świętego Maksymiliana po Pabianicach. - Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Pabianice 2006, folder - fot; plan;
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Ziemia obiecana nad Dobrzynką

cena: 2 zł

Opis:
oprac. trasy i tekstu J. Łacwik - Becht, oprac. części kartograficznej K. Lisiewicz, zdjęcia J. Knop, J. Smolarek, przygotowanie opisowe K. Dumka: Ziemia obiecana nad Dobrzynką. - Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Pabianice 2006, folder - fot; plan;


Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Koło Krajoznawcze

... z dziejów 15 pułku piechoty "Wilków"

Bitwa o Pabianice 7 września 1939 r.

cena: 6 zł /komplet/

Opis:
oprac. J. Łacwik - Becht: ... z dziejów 15 pułku piechoty "Wilków". - Oficyna Drukarska W. Kosmalski, Pabianice 2006 - opr. mi; s. 14; bibl;

oprac. J. Łacwik - Becht, fot. W, Becht: Bitwa o Pabianice 7 września 1939 r. - Oficyna Drukarska W. Kosmalski, Pabianice 2006 - opr. mi; s. 8; fot; bibl;
Andrzej Gramsz

Dzieje Pabianic : kalendarium do 1939 r.

cena: 18 zł

Opis:
A. Gramsz: Dzieje Pabianic : kalendarium do 1939 r. - ŁPBP Grako, Łódź 2006, ISBN 83-914994-9-9 - opr. mi; s. 86; il; mapy;
Andrzej Gramsz

Dzieje Pabianic : kalendarium okresu okupacji 1939 - 1945

cena: 21 zł

Opis:
A. Gramsz: Dzieje Pabianic: kalendarium okresu okupacji 1939 - 1945. - ŁPBP Grako, Łódź 2006, ISBN 83-922185-5-8 - opr. mi; s. 108; il;
Oskar Flatt
Opis miasta Łodzi

cena: 25 zł

Opis:
Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, z pierwszym planem miasta i ośmioma rycinami przedstawiającymi ratusz, kościół ewangelicki, kościół katolicki, park miejski oraz pięć fabryk. Książka niniejsza jest reprintem wydania warszawskiego z 1853 roku sporządzonego przez dziennikarza warszawskiej Gazety Codziennej.

Dzięki szacie graficznej i numeracji egzemplarzy, oddany z okazji 150lecia wydania, reprint ma szczególną wartość bibliofilską.

Flatt O.: Opis miasta Łodzi. - ŁPBP Grako, Łódź 2002, ISBN: 83-914994-6-4 - opr. tw; s. 150; il;
Maksymiljan Baruch

Pabjanice, Rzgów i wsie okoliczne

cena: 24 zł

Opis:
"Kiedy sto lat temu, w roku 1903, Maksymilian Baruch, syn fabrykanta, wydał drukiem pierwszą monografię Pabianic, nasze miasto, z nędznej mieściny liczącej w roku 1827 nieco ponad 2000 dusz, było wówczas, na początku XX w. jednym z najbardziej ludnych miast Polski, liczących przeszło 30.000 mieszkańców. [...] Pozostawił po sobie dzieło wiekopomne, oparty na źródłach obraz rozwoju Pabianic obejmujący kilka stuleci, obraz ciągły i dostatecznie pełny, nieczęsto spotykany w naszej literaturze historycznej."

Baruch M.: Pabjanice, Rzgów i wsie okoliczne. - ŁPBP Grako, Łódź 2003, ISBN: 83-914994-7-2 - opr. tw; s. 130;
Stowarzyszenie "Nasz Park"

Park Wolności w Pabianicach

cena: 6 zł

Opis:
Wydawnictwo prezentujące piękno i historię Parku Wolności w Pabianicach. Autorzy zapraszają do spaceru po trasie ścieżki dendrologicznej poprowadzonej na terenie parku.

red. prof. dr. J. Kurowski, A. Dopart, J. Gramsz, G. Rakowski, W. Stasiak: Park Wolności w Pabianicach. - ŁPBP Grako, Łódź 2001, ISBN 83-914994-0-5 - opr. mi; s.42; il; fot; map;
Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak

Zabytkowe cmentarze na kresach wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej - T. III województwo poleskie

cena: 37 zł

Opis:
Książka będąca plonem wieloletnich badań i inwentaryzacji zabytkowych polskich cmentarzy na terenie dzisiejszej Białorusi. W książce znajdują się liczne ilustracje, palny, zdjęcia oraz inskrypcje.

A. Lewkowska, J. Lewkowski, W. Walczak: Zabytkowe cmentarze na kresach wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej - T. III województwo poleskie. - ŁPBP Grako, Warszawa 2001, ISBN83-85548-79-3 - opr. tw; s.320, il; fot; map; plan;