Koncert noworoczny dla członków Koła Terenowego PTTK

W dniu 16 lutego 2011r Zarząd Koła Terenowego zorganizował dla swoich członków koncert noworoczny, który odbył się w Muzeum Miasta Pabianic, czyli w Dworze Kapituły Krakowskiej przez pabianiczan zwanym zamkiem. Wykonawcami koncertu byli uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach. Uczestnicy wysłuchali kolęd i utworów w nastroju karnawałowym. Uczniowie grali na fagotach, skrzypcach, klarnecie, oboju, trąbce, puzonie, akordeonie i fortepianie. Akompaniowały panie profesorki ze Szkoły Muzycznej. Całość koncertu opracowała i poprowadziła p. prof. Janina Lewandowska, wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej. Był to już drugi koncert w muzeum zorganizowany dla członków Koła Terenowego PTTK.

Tekst: Andrzej Wisławski