„Operacja łódzka 1914 r.” po raz czwarty

W sobotę 21 kwietnia 2013 r. odbył się IV rajd pieszy „Operacja łódzka 1914 r.” zorganizowany przez Koło Krajoznawcze PTTK w Pabianicach pod patronatem honorowym Starosty Pabianickiego, Krzysztofa Habury. Starostwo Powiatowe ufundowało pamiątkowe znaczki rajdowe oraz nagrody dla zwycięzców w postaci materiałów promocyjnych. Na starcie w Piątkowisku zgłosiło się 150 uczestników z pabianickich szkół podstawowych, gimnazjalnych, z Warsztatu Terapii Zajęciowej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach i Zespołu Szkół Specjalnych nr 5. Była także grupa rowerzystów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na trasie rajdowej tradycyjnie wykonywano zadania na punktach kontrolnych. Bawili się zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

Uczestnicy poznali kolejne miejsce walk z czasu „operacji łódzkiej” (3 – 4 grudnia 1914 r.) i pochówku poległych żołnierzy – cmentarz wojenny w Wymysłowie – Piaskach, w Gminie Dobroń. Na płytach nagrobnych odnaleziono polskie nazwiska żołnierzy wcielonych do armii pruskiej i rosyjskiej. Przy obelisku czekali przedstawiciele Stowarzyszenia Rekonstruktorów Historycznych „Żelazny Orzeł”: Krzysztof i Andrzej Daszyńscy w mundurach pruskim i rosyjskim oraz kobiety w strojach z okresu I wojny światowej: Jolanta Daszyńska i Krystyna Sobczak. „Żołnierze” opowiadali o wydarzeniach jakie rozgrywały się w okolicach Łodzi na przełomie listopada i grudnia 1914 r. Po przejściu około 12 km na mecie rajdu w Parku Wolności, na uczestników rajdu czekał bigos i nagrody dla najlepszych.
W IV rajdzie zwyciężyli:
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Porszewicach,
- Gimnazjum w Piątkowisku,
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach.