Oddział PTTK Pabianice

Zarząd Oddziału

Prezes: Sławomir Szczesio

Wiceprezesi: Jadwiga Kędzierska

Skarbnik: Aleksander Duda

Sekretarz: Andrzej Rogala

Członek Zarządu: Aneta Piechowska

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego prowadzi p. Aneta Piechowska

Honorowy Członek PTTK: Anna Teodorczyk